Vlerat tona

Institucionet arsimore “Gulistan” vlerat e tyre bazë i kanë radhitur si në vijim:

  • Cilësor
  • Bashkëkohor
  • Besueshmëri
  • Origjinalitet
  • Punë ekipore