Synimet tona

Nxënësit tanë;

 • Të zhvillohen në mënyrë të shëndoshë dhe të balansuar në pikëpamje shpirtërore, morale, mendore dhe fizike
 • Të jenë të vetëdijshëm për ngjarjet dhe problemet aktuale në botë, të jenë të përgjegjshëm ndaj shoqërisë, të mendojnë në mënyrë të lirë dhe të kenë mendim shkencor
 • T’i zhvillojnë aftësitë dhe talentet e tyre me metoda bashkëkohore
 • Të jenë në mesin e të parëve sa i përket suksesit në provimet pranues të institucioneve arsimore të mesme dhe të larta
 • T’i zhvilojnë aftësitë e tyre në artet e bukura siç janë: vizatim, muzikë, teatër etj.
 • Të kenë sukses në çdo disiplinë të sportit në nivel vendi dhe nivel ndërkombëtar
 • Të jenë në nivel bashkëkohor sa i përket komunikimit efektiv me të gjithë njerëzit në këtë botë të globalizuar, pa dallim të gjuhës, përkatësisë fetare dhe përkatësisë etnike
 • T’i përcjellin në vazhdimësi risitë dhe të jenë në gjendje që t’i shfrytëzojnë teknologjitë informative në mënyrë aktive
 • Të edukohen në atë masë sa që t’i marrin vendet e para në gara të projekteve dhe në olimpiada shkencore në nivel vendi dhe nivel ndërkombëtar.

Për mësimdhënësit tanë;

 • Të ofrojmë mundësi teknike, sociale dhe psikologjike për t’i ngritur në nivelin më të lartë aftësitë e tyre
 • Të ofrojmë kushte optimale ekonomike që të jenë të kënaqur për t’i përcjellur zhvillimet e fundit në fushën e tyre për aftësim profesional.
 • Të kenë raporte të mira me nxënës dhe me prindër
 • Të informohen vazhdimisht për zhvillimet e fundit në fushën e edukimit dhe rezultatet e arsimit në mënyrë që të absorbojnë njohuri të ndryshme

Për punonjësit tjerë sigurojmë që;

 • Të jenë persona që punojnë me dëshirë dhe pasion si dhe të kenë bashkëpunim të mirë me administratën
 • Të jenë shembull për nxënës me sjelljet e tyre të mira
 • Të shpërblehen në çdo sukses të treguar për zhvillimin e tyre profesional
 • Të bëjnë punë ekipore të cilat i kryejnë me saktësi dhe me kohë përgjegjësitë dhe detyrat e tyre si dhe të kenë një sjellje dhe filozofi të cilësisë së lartë