TIK – 5

 • Ç’është kompjuteri?
 • Pjesët përbërëse të kompjuterit
 • Hardware dhe Software
 • Rendi i punës së kompjuetrit. Mjetet ndihmëse të kompjuterit. Ushtrime
 •  Mjetet e ruajtjes së informacionit.
 • Si ta hapim kompjuterin e Si ta mbyllim kompjuterin? Si ta mbajmë mausin?
 • Sistemi i shfrytëzimit windows. 
 • Paneli i Kontrollit
 • Përdorimi i makinës llogaritëse
 • Si ta hapim programin e vizatimit? Pjesët përbërëse të programit të vizatimit I
 • Pjesët përbërëse të programit të vizatimit II
 • Mjetet I
 • Mjetet II
 • Mjetet III
 • Skeda Paint I
 • Skeda Paint II
 • Kthimi prapa i veprimit të mëparshëm. Përsërit. Opsioni Clipboard
 • Opsioni İmage dhe Colors
 • Si ta hapim programin WordPad? Pjesët përbërëse të dritares së programit WordPad I
 • Pjesët përbërëse të dritares së programit WordPad II
 • Tastet I
 • Tastet II
 • Skeda WordPad
 • Opsioni Clipboard dhe Editing
 • Opsioni Font I
 • Opsioni Font II
 • Opsioni Paragraph
 • Si të hapim programin MS Word? Skeda File I
 • Opsioni Paragraph I
 • Opsioni Paragraph II. Sekda File II
 • Skeda File III. Opsioni Clipboard
 • Menyja İnsert I
 • Menyja İnsert II
 • Menyja İnsert III
 • Programi Excel. Pjesët përbërëse të dritares
 • Hyrja e dhënave në qeli. Veprimi i kopjimit. Veprimi i zhvendosjes
 • Programi i prezantimit.
 • İnterneti