Njeriu dhe natyra – 5

 • Qeniet e gjalla dhe proceset jetësore
  • Veçoritë e qenieve të gjalla
  • Bimët dhe shtazët
  • Qeniet e gjalla dhe mjedisi jetësor
 • Lënda dhe energjia
  • Lënda dhe vetitë e saj
  • Shndërrimet e lëndës
 • Proceset fizike
  • Forca dhe lëvizja
  • Elektriciteti, magnetizmi dhe drita
 • Toka dhe hapësira
  • Rrethina ime
  • Skica, plani, harta, globi, leximi dhe përdorimi
  • Toka, sistemi diellor dhe Gjithësia