Edukatë muzikore – 5

 • Interpretim
  • këndojnë këngë popullore dhe artistike një e dy zërëshe (me ostinato) e ligjërojnë ritme sipas veshit (imitimit) duke përdorur simbolet grafike dhe duke njohur notacionin muzikor
  • Në vegla muzikore, interpretojnë shoqë-rime dhe kompozime të shkurtra instrumentale me simbole dhe shenja muzikore
  • Kultivojnë këngën popullore
  • Zbatojnë teknikën themelore të të kënduarit dhe luajtjes instrumentale me formësim estetik duke përdorur simbolet dhe shkrimin notar muzikor
 • Dëgjim
  • Dëgjojnë me vëmendje kompozime të ndryshme nga muzika programore dhe absolute
  • Shprehin përshtypjet e tyre mbi përjetimin muzikor
  • Përcjellin ngjarjet kulturore në mjedisin e tyre
  • Vallëzojnë
  • Dallojnë dhe njohin instrumentet muzikore ne veprat qe dëgjojnë
  • Përjetojnë formën e këngës dypjesore- ab
  • Dallojnë tempin ngadalë-shpejt dhe accelerando e rittardando
 • Krijim
  • Dëgjojnë me vëmendje kompozime të ndryshme nga muzika programore
   dhe absolute
  • Shprehin përshtypjet e tyre mbi përjetimin muzikor
  • Përcjellin ngjarjet kulturore në mjedisin e tyre
  • Vallëzojnë
  • Dallojnë dhe njohin instrumentet muzikore ne veprat qe dëgjojnë
  • Përjetojnë formën e këngës dypjesore- ab
  • Dallojnë tempin ngadalë-shpejt dhe accelerando e rittardando