Edukatë fizike dhe sportive – 5

 • Testi
  • Matja dhe vlerësimi i veçorive antropometrike Aftësive lëvizore-motorike
 • Atletikë
  • Vrapim
  • Kërcimet
  • Hedhjet
 • Gjimnstika sportive dhe ritmike
  • Ushtrime në dysheme
  • Kërcimet
  • Hekuri
  • Paralelja
  • Paralelja e shkallzuar
  • Unazat
  • Ushtrime rimike
 • Sportet kolektive
  • Futbolli i vogël
  • Hendboll
  • Basketboll
  • Volejboll
 • Sportet individuale
  • Karate
  • Pingpong
  • Tenis
 • Aktivitetet e tjera
  • Ushtrimet e formimit
  • Shetitjet dhe krosi
  • Dimërmi
  • Verimi