Edukatë figurative – 5

 • Të vërejturit dhe njohuritë
  • Perspektiva në hapësirë
  • Forma dhe figuracioni
 • Të shprehurit dhe kreativiteti
  • Vijat dhe llojet e vizatimit
  • Ngjyrat dhe llojet e teknikave
  • Materialet dhe puna tridimensionale
 • Analiza dhe vlerësimi
  • Komponentet figurative
  • Veçoritë e artit figurativ dhe aplikativ
  • Përshkrimi figurativ