TIK – 3

 • Çfarë është kompjuteri?
 • Si punon kompjuteri? Kompjuteri dhe shëndeti ynë
 • Pjesët e kompjuterit
 • Pjesët e ruajtjes së kompjuterit
 • Hardware. Software
 • Si e hapim kompjuterin e Si e mbyllim kompjuterin? Si e mbajmë miun?
 • Çfarë është sistemi i operimit windows?
 • Hapja e Panelit të Kontrollit
 • Hapja e programit Paint. Dritarja e programit Paint
 • Mjeti laps. Mjeti gomë. Mjeti furçë
 • Mjeti spërkatës. Mjeti tekst
 • Mjeti vijë
 • Mjeti vijë e lakuar
 • Mjeti drejtkëndësh. Mjeti i ngjyrosjes
 • Mjeti elips
 • Drejtkëndëshi me kënde të lëmuara. Poligoni
 • Mjetet e zgjedhjes. Mjeti i zgjedhjes së ngjyrës. Mjeti lupë
 • Hapja e faqes së re. Ruajtja e vizatimit
 • Skeda Paint
 • Kthimi prapa i veprimit të mëparshëm. Opsioni Clipboard
 • Ktheje-rrotulloje vizatimin
 • Rregullimi i ngjyrave
 • Si ta hapim programin WordPad. Pjesët përbërëse të dritares së programit WordPad I
 • Pjesët përbërëse të dritares së programit WordPad I
 • Përdorimi i tastierës I
 • Përdorimi i tastierës II
 • Si ta hapim një dokument të ri
 • Si ta hapim një dokument
 • Si ta nxjerrim shkrimin në fletë
 • Veprimet e zgjedhjes së tekstit
 • Formatimi i shkrimit duke përdorur shufrën e menuve
 • Opsioni Clipboard
 • Opsioni Editing
 • Menyja İnsert