Punëdore – 3

 • Puna me letër dhe me karton
  • Fazat e prodhimit të letrës dhe kartonit
 • Materialet dhe përpunimi i tyre
  • Leshi
  • Pambuku
  • Materialet sintetike
 • Qepja
  • Matja
  • Prerja
  • Qepja
 •  Prodhimet bujqësore
  • Drithërat
  • Bimët agrikulturore
  • Frutat
  • Perimet
 • Njohja nga rreziqet
  • Rreziku nga tensioni elektrik
  • Rreziku nga zjarri
  • Rreziku nga lartësia
  • Rreziku nga ashensori
  • Rreziku nga mjetet shpërthyese
  • Rreziku nga substancat kimike
 •  Ndotja e mjedisit nga zhurmat
  •  Zhurmat e prodhuara nga proceset teknologjike
  • Zhurmat e prodhuara nga njeriu