Njeriu dhe natyra – 3

 • Qeniet e gjalla dhe proceset jetësore
  • Karakteristikat e qenieve të gjalla
  • Bimët dhe kafshët
  • Qeniet e gjalla dhe mjedisi
 • Lënda dhe energjia
  • Lënda dhe vetitë e saj
  • Shndërrimet e lëndës
 • Proceset fizike
  • Forca dhe lëvizja
  • Elektriciteti, magnetizmi dhe drita
 • Toka dhe gjithësia
  •  Toka, Dielli, Hëna dhe planetët