Gjuhë shqipe – 3

 • Të dëgjuarit dhe të folurit
  • Kulturë e të dëgjuarit dhe e të folurit
  • Tekstet letrare dhe joletrare
  • Njohuri gjuhësore
 • Të lexuarit
  • Kulturë e të lexuarit
  • Tekstet letrare dhe joletrare
  • Njohuri gjuhësore
 • Të shkruarit
  • Kulturë e të shkruarit
  • Tekstet letrare dhe joletrare
  • Njohuri gjuhësore