Edukatë qytetare – 3

 • Zhvillimi individual dhe identiteti
  • Identiteti, rritja dhe ndryshimi
  • Siguria dhe mbrojtja
 • Grupet dhe institucionet
  • Familja
  • Shkolla
 • Kultura
  • Gjuha dhe komunikimi
  • Vlerat kulturore dhe besimet
 • Koha dhe ndryshimet
  • Koha dhe njeriu