Edukatë fizike – 3

  • Lëvizjet natyrore
  • Atletikë
  • Gjimnastika sportive dhe ritmike
  • Manipulimet me rekuizita
  • Aktivitetet e tjera